Tavaraliikenne:
lento-, maa- ja rautatieliikenne yhdessä

Humppilan logistinen sijainti on ihanteellinen. Valtatiet 2,9 ja 10 halkovat aluetta. Päätiet yhdistävät isot keskukset Helsinki-Pori, Turku-Lahti ja Turku-Tampere. Myös rautatie Turkuun, Tampereelle ja pohjoiseen, Helsinkiin ja Riihimäen kautta itään ovat tärkeitä yhteyksiä niin rahti- kuin henkilöliikenteessä. Seudun sisällä välimatkat ovat lyhyitä ja asiointi nopeata.

HEA Logistic Centre suunnitelmassa on uudenlaisia toimintamalleja, jotka edistävät junakuljetuksia ja eri kuljetusmuotojen siirto-/vaihtomahdollisuuksia. Suunnitelmissa tulevaisuuden Lohjalta Poriin kulkeva ratayhteys tukee toimintaa, kun halutaan saada maksimaalinen hyöty kuljetuspalvelujen ketjussa. Myös henkilöliikenneyhteydet kentälle ovat joustavia, jotta ne pystyvät tulevaisuudessa palvelemaan kasvavaa liikennettä.

Tavaraliikenteen logistiikkaan kehitetään järjestelmä palvelemaan koko maan kansainvälisiä ja sisäisiä tavaravirtoja. 100 km säteellä ovat myös Etelä-Suomen suurimmat satamat. HEA lisää satamien käyttöä Suomesta Eurooppaan ja parantaa sisämaan kuljetusyhteyksiä. Järjestely palvelee koko maata pelkästään pääkaupunkiseudun sijaan. Logistiikkakeskus ja lentoasema ovat osa satamien kautta kulkevaa konttiliikennettä.